FORENINGSPORTAL Foreninger i Flå

Flå Husflidslag

Hobby 

Flå husflidslag ble stiftet i 1986 ved oppløsningen av Hallingdal husflidslag. Medlemsmøter og kurs holdes vanligvis i våre lokaler i andre etasje i Grønvoldbygningen i Flå sentrum. Strikkekafe hver måned, temakvelder, aktiviteter for barn og unge, mm.

Flå og Nes hørsellag

Humanitære- og helseforeninger 

Hørselslag. HLF Flå og Nes skal som interesseorganisasjon for hørselshemmede arbeide for at hørselshemmede får bedre livskvalitet, gjøres mest mulig selvhjulpne, oppnå full likestilling og deltakelse i alle livet sammenhenger.

91111875 / 

Flå Sankelag

Landbruk/skog 

Samle beitebrukere innen området for i fellesskap å legge forholdene til rette for en best mulig utnytting av utmarksbeite, redusere tap av dyr og sikre dyrenes velferd gjennom organisert tilsyn, organisert sanking og andre målrettede fellestiltak.

Flå turlag

Jakt/friluftsliv 

Skal drive med tilrettelegging av friluftsliv lokalt i Hallingdal, både gjennom fysisk tilrettelegging, samt arrangere friluftsarrangementer. Skal bidra til å jobbe for et styrket og tilgjengelig friluftsliv i Flå og Hallingdal generelt, vekke interesse og engasjement for natur- og friluftsliv.

Foreningen Halling mot Rus

Humanitære- og helseforeninger 

Jobbe aktivt for å fremme samarbeid og samhandling innen likepersonsarbeid og fagfeltet innenfor rusrelaterte problemområder i Hallingdal. Fremme verdien av samarbeid og samhandling innen både likepersonsarbeid og faglærde på rusfeltet. Arrangere seminarer og arrangement som fremmer verdien av likepersonsarbeid og brukermedvirkning på rusfeltet. Arrangere sosiale sammenkomster/aktiviteter for de som har psykiske utfordringer eller rusavhengiget.

Gulsvik Bryggelag

Velforeninger 

Avvikle båt og båtliv som en positiv aktivitet. Utvikle og ivareta båthavna og områdene rundt denne. Ivareta båteiernes interesser i saker som vedrører dem.

Gulsvik vel

Velforeninger 

Foreningens formål er å drifte eiendommen folkets hus på Gulsvik. Videre å ivareta medlemmenes og lokalsamfunnets interesser i forbindelse med sosiale og kulturelle aktiviteter tilknyttet folkets hus.

Hallingdal Detektorklubb

Kunst/kultur/historie 

Klubben er stiftet for å dyrke hobbyen metallsøking, skattejakt og historieinteresse. Vi har mange typer metallsøkere og kan tilby opplæring av nye medlemmer eller andre som vil prøve ut hobbyen.

Vassfarbjørn 4- H

Hobby 

4H skal utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker. I 4H lærer vi ved å gjøre! Vi lover å arbeide mot det mål å bli en ungdom med klart hode, varmt hjerte, flinke hender og en god helse.

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2022 © Foreningsportal